Det är enkelt att förebygga stopp i avlopp

Avloppsvatten är ohygieniskt och luktar illa och därför är det viktigt att du ser över rören i fastigheten regelbundet så att du inte får stopp i ditt avlopp.

Bilar, cyklar, skor och annat som vi dagligen använder behöver skötsel och underhåll. Avloppsrör är inget undantag. Problemet är att rören inte syns och det är lätt att glömma bort dem. Därför är det klokt att kontakta en rörmokare för regelbunden översyn och rensning av rören.

Avloppsrör utsätts för mycket belastning genom det vi spolar ner och om de inte rengörs regelbundet kan det börja samlas smuts, hår och fett på utsatta ställen. Efter ett tag får vattnet svårt att rinna fram. Avrinningen går långsammare och det kan börja lukta illa. Om inget görs blir det till slut stopp i avloppet. Att skjuta upp rensning av avloppsrör kan skapa obehag genom att inomhusluften blir dålig.

Regelbunden skötsel och översyn förhindrar stopp i avlopp

När du kontaktar en rörmokare för kontroll av ditt avlopp får du kunnig hjälp. Det finns olika sätt att förebygga stopp i avlopp. Det enklaste sättet är att spola rören med högtrycksspruta och hett vatten.

En rörmokare har den utrustning som behövs och kan inspektera rören från insidan med kamera.
Skulle man upptäcka att stoppet beror på att rören är slitna eller trasiga får du hjälp att laga dem. Det finns moderna sätt att laga rör utan att behöva göra stambyte. Regelbunden skötsel håller rören motståndskraftiga och du slipper dyra akututryckningar.

Publicerat den
Kategoriserat som VVS